Экология. Отходы. Мусор. Выбросы. Утилизация

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА : : WebDigest

 Сегодня  вам доступно 13507 статей, посвященных проблеме переработки отходов и мусора.
  Экология или жизнь?

Прогрeссивная тeхнология пeрeработки муниципальных отходов.
Коммeрчeскоe прeдложeниe
>>
Завод железобетонных конструкций им.Ковальской: Официальное обращение к средствам массовой информации
экология / Украина
26.01.2009 17:24  Впродовж останньоi половини 2008 року на Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальськоi було здiйснено кiлька Iнформацiйних атак. У ЗМI широко розповсюджувалася неправдива, викривлена iнформацiя щодо наслiдкiв дiяльностi пiдприeмства. Публiчним iнiцiатором виступав Олександр Чистяков, член нещодавно створеноi Асоцiацii риболовiв Украiни. Заводу закидали вiдсутнiсть прав на видобуток пiску з Днiпра (що не вiдповiдаe дiйсностi), звинувачували в тому, що, нiбито, дiяльнiсть пiдприeмства спричиняe появу трiщин в опорах Пiвденного мосту та розмив острову Великий (серпень 2008). Останнiм <сенсацiйним> звинуваченням стало повiдомлення про те, що через дiяльнiсть заводу <Днiпро пiде пiд землю> (грудень 2008). При цьому - жодних доказiв. Проте, вмiло використовуючи вiруснi iнформацiйнi технологii та "сенсацiйнiсть" заяв, iнiцiатори досягають широкого цитування безпiдставних звинувачень вiтчизняними медiа.
Iнспекцieю з охорони навколишнього природного середовища 6.08.2008 р. було прийнято рiшення про тимчасове зупинення видобутку пiску заводом. 1.10.2008 р. Окружний адмiнiстративний суд м. Киeва постановив скасувати це рiшення, визнавши його протиправним та таким, що прийняте з перевищенням повноважень. У ходi розгляду справи суд також пересвiдчився у наявностi всiх необхiдних документiв на видобуток пiску заводом.
Проте судове рiшення не зупинило наклепiв: остання атака, за пiдтримки мунiципальних ЗМI, вiдбулася 18.12.2008. На ТРК <Киiв> та радiо <Киiв> у той день вийшли сюжети з повiдомленням, нiбито <мiська влада> подала на завод <позов до прокуратури> за борги перед екологiчною iнспекцieю. Про факт звернення КМДА чи то до суду, чи то до прокуратури у мiськiй адмiнiстрацii не знають. Жодних обгрунтованих вимог про сплату штрафiв екологiчнiй iнспекцii до заводу вiд офiцiйних органiв не надходило. Бiльш того, Киiвська природоохоронна прокуратура 22.08.2008 офiцiйно повiдомила завод про те, що Державна екологiчна iнспекцiя не змогла навести жодних фактiв про порушення заводом екологiчних нормативiв, стандартiв та вимог, вiдповiдно, немаe нiяких пiдстав для появи <боргiв перед екологiчною iнспекцieю>. Тобто сюжет було сфабриковано. Проте атака вдалася. Пiсля неi мiська влада доручила контролюючим органам провести перевiрку. Отже, такi заходи наносять шкоду дiловiй репутацii Заводу ЗБК iм. Ковальськоi i призводять до матерiальних збиткiв.
Офiцiйно заявляeмо: звинувачення, що прозвучали в сюжетi на ТРК <Киiв>, друкованих та iнтернет-ЗМI не мають пiд собою жодного пiдгрунтя.
Доказами цього e:
· Висновок вiд 21.08.2008, зроблений iнститутом геологiчних наук пiсля проведення дослiдження особливостей розподiлу глибин в районi 100 м вище та 100 м нижче Пiвденного мосту та безпосередньо в створi моста. У висновку стверджуeться, що за результатами дослiдження не виявлено розмиву донних вiдкладiв, а також, що вiдбуваeться середнiй намив (тобто пiдвищення рiвня дна) на 2-4 м. в центральнiй частинi протоки Теличка. Висновок пiдписав Iгор Багрiй, начальник вiддiлу геоекологii та пошукових дослiджень Iнституту геологii. Також директор iнституту геологiчних наук Петро Гожик пiдписав висновок вiд 23.02.2007 про те, що у правого берега спостерiгаeться намив русла вiд 2 до 7 метрiв. У цьому ж висновку сказано, цитую: <видобуток пiску з заводського родовища не впливаe на стiйкiсть гiдротехнiчних споруд (мостiв)>.
· Завод ЗБК iм. Ковальськоi маe спецiальний дозвiл на видобування пiску, виданий Мiнiстерством охорони навколишнього середовища Украiни (термiном до 31.10.2012 року). Тож ЗЗБК iм. Ковальськоi маe всi необхiднi документи для видобутку пiску i закиди про юридичну неправомiрнiсть роботи заводу безпiдставнi.
· ЗЗБК iм. Ковальськоi останнiм часом не отримував з прокуратури або суду жодних повiдомлень про подачу будь-яких позовiв з боку мiськоi влади стосовно намиву пiску.
Ми маeо всi необхiднi документи i пiдтвердження вiд профiльних iнститутiв, контролюючих органiв, перевiренi прокуратурою та судом про те, що наша дiяльнiсть e абсолютно законною i не спричиняe шкоди екологii. Iнформацiйнi атаки ми розцiнюeмо як яскравий приклад вмiлого використання технологiй чорного пiару, та такi, що мають чiткi ознаки <замовлення>. Нам невiдомо, хто виступаe замовником i якi цiлi переслiдуe. Проте прикро, що деякi поважнi ЗМI активно беруть участь у брудних iграх, тиражують юридично, науково та фактологiчно абсурднi закиди, не перевiряючи iнформацiю.

Ми iнiцiювали спецiальне додаткове звернення до Генеральноi прокуратури, де просимо ще раз запросити експертнi висновки всiх органiв влади та профiльних iнститутiв, що мають стосунок до дозволу та контролю за законним видобуванням пiску заводом, уважно вивчити iх та зробити фiнальний висновок про вiдсутнiсть будь-яких порушень у дiяльностi заводу.

Також ми готуeмо позов до суду на публiчних iнiцiаторiв iнформацiйних атак на завод - за шкоду дiловоi репутацii та спричиненi збитки.

Ми офiцiйно звертаeмося до засобiв масовоi iнформацii з проханням обережнiше та бiльш вiдповiдально ставитися до тиражування бездоказових та вiдверто абсурдних <сенсацiйних повiдомлень>. Зi свого боку ми завжди готовi надати будь-якi коментарi, геологiчнi та екологiчнi висновки щодо дiяльностi Заводу, а також юридичнi документи, що доводять правомiрнiсть дiяльностi заводу. Для цього достатньо звернутися до вiдповiдального за зв'язки з громадськiстю Дмитра Горового за тел.: (067) 657 07 55 чи e-mail: Gorovoy@clever-group.com.ua.

З повагою,
Голова правлiння ЗЗБК iм. Ковальськоi,
Валерiй Головаш


© Переработка мусора: :WebDigestno more news
Маркетинговые исследования
Россия
Украина
 радиоактивные отходы
 очистка воды
 твердые отходы
 предприятия
 экология
 энергетика
 законы
 ТУЗЛА
 мусороперерабатывающий завод Энергия
 бортническая станция аэрации
 Киев на грани катастрофы
 свалки
Переработка отходов (recycling)
Наука: проекты и технологии
Экология или жизнь
Мир
Экологические премии
Инвестиционные проекты
Оборудование
Выставки, конференции
О проекте
ПРЕДПРИЯТИЯ, Переработка и утилизация:
ОТХОДЫ : Идеи пользователей по переработке и утилизации
Вторсырье, предлагаю:
Автономное энергообеспечение и альтернативная энергетика - Идеи пользователей
Листовые пластики
 
 
ПРЕДПРИЯТИЯ. Переработка и утилизация:
ТБО • пластик • макулатура • металл • резина •
стекло • нефть, отходы производства • органика • сточные воды • радиоактивные отходы •
медицинские оходы • опасные отходы • экологические услуги • юридические услуги • утилизация компьютеров, мобильных телефонов и другой техники •
Вывоз мусора •
Оборудованиеб/у оборудование
Добавить информацию о переработке отходов • предложить отходы на утилизацию • сообщить о свалке
Вторсырье, предлагаю:
пластик резина
НОВОСТИ
 
Правительство Украины ограничило ввоз в страну продукции, содержащей более 0,9% трансгенов
В Украине сложилась критическая ситуация с хранением токсичного окислителя ракетного топлива "меланж"
Вблизи Лозовой горят ядохимикаты. Эвакуированы детсад и школа
Завод железобетонных конструкций им.Ковальской: Официальное обращение к средствам массовой информации
С новым годом! Сэкономьте на упаковке и не дарите бесполезные подарки!
Из-за незаконной добычи песка Днепр может уйти под землю?
ООН: Украинские спасательные службы не в состоянии эффективно устранять последствия техногенных аварий
Киев: Возбуждено дело по засорению Жукового острова
Ялта вошла в перечень крымских городов с худшими показателями по уровню загрязнения окружающей среды
Макеевка, Днепродзержинск, Одесса, Донецк и Горловка - самые грязные города Украины
Керченский пролив ожидает новое экологическое бедствие - с Тузлы до сих пор не убран выброшенный после катастрофы в море мазут
Власти Крыма информируют о химической опасности
Отсутствие мусорных свалок - ещё одна проблема пострадавших от стихии регионов на Западе Украины
Киев может утонуть в нечистотах
Промышленная вырубка карпатских лесов грозит новыми бедствиями

страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


 
 
 


Еще выставки >>
 
 
Информационные ресурсы добавить ресурс
   
 СМИ и Новости 
 Журналы (1): Интернет-издания (1): Новости науки, техники и экологии (6): Бизнес-издания (1):  
 Библиотеки и Базы данных 
 Библиотеки (2): Базы данных (1):  
 Издания об отходах 
 Украина (2): Россия (2):  
 Экологические интернет-проекты 
 Зеленые страницы (6): Нефть (1): Экологическая безопасность (1): Финансирование экологических проектов (1): Технологии (1):  
 Техника и оборудование 
 Оборудование для переработки полимеров (1): Оборудование для прессования отходов (1):  
 Право 
 Юридические услуги (1):  
 Выставки 
 Выставки (27):  
 
 
Кулинарные рецепты на все случаи жизни Рецепты моей бабушки - Кулинарные рецепты на все случаи жизни:
салаты, супы, выпечка и другие вкусности
Кулинарный ответ Кулинарный ответ -
простые и вкусные рецепты, ответы на кулинарные вопросы, кулинарное сообщество
Прогрессивная технология переработки муниципальных отходовПереработка мусора:
Прогрессивная технология переработки муниципальных отходов
ТБО, свалки и мусоросжигательные заводы. РоссияТБО и другие проблемы современности:
свалки и мусоросжигательные заводы.
Россия

Украинский мусор и экология:
Мусоросжигательный завод Энергия
Бортническая станция аэрации
украинские свалки
водные ресурсы Украины
экология
энергетика
экологические законы
Киев
ТБО
ядерное топливо и отходы
вверх
© Ирина Плугатарь, 2002-2013.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на www.new-garbage.com обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
О проекте
Пишите нам: gorpolic@gmail.com
© Дизайн Студии РОМАрт, 2004.
Rambler's Top100